Algemene voorwaarden

Actievoorwaarden lopende acties: 

 • Je kunt maximaal 1 kortingscode per bestelling gebruiken
 • Per adres kun je eenmalig gebruik maken van een kortingscode

THUYN is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Dit lidmaatschap geeft jou drie garanties voor een aankoop bij ons:

 1. Sinds 01-10-2023 krijg je 2 jaar volledige garantie op je aankoop.
 2. Een aanbetalingsgarantie; je aanbetaling is gegarandeerd.
 3. Onpartijdige klachtafhandeling; je kunt je klacht altijd voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie / Stichting UitgesprokenZaak.nl.

Naast de drie garanties hanteren wij de algemene CBW voorwaarden die de consument extra goed beschermen. Hierin zijn regels opgenomen die van belang zijn als je iets koopt, bijvoorbeeld over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, transport en garantie.

De CBW hanteert verschillende algemene voorwaarden per periode. De geldende algemene voorwaarden is dus afhankelijk van de periode waarin jouw aankoop is gedaan.

Lees de geldige algemene voorwaarden voor aankopen vanaf 01-11-2022.

Heb jij een aankoop bij ons gedaan vóórdat wij lid waren van het CBW? Dan gelden deze algemene voorwaarden

Ter aanvulling op de voorwaarden hieronder nog een aantal uitzonderingen:

Garantie kussens
Wij geven 5 jaar garantie op verkleuren en verslijten van alle kussens. 

Garantie Bastard
Om in aanmerking te komen voor de garantie op je Bastard is het belangrijk dat je je Bastard garantie activeert via de volgende link.


Geen garantie op de werking van het hout
Gezien het gaat om een natuurproduct, willen wij je erop wijzen dat het hout gaat werken, meer hierover kun je lezen op onze pagina materialen. In de winter krimpt het hout en in de zomer zet het uit. Wij geven geen garantie op het eventuele werken en/of kromtrekken van het hout.

De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

Gegronde klacht
Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

 • Onredelijk gebruik.
 • Gebruik voor commerciële doeleinden.
 • Gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
 • Onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden.
 • Door onprofessioneel gebruik.
 • De werking van hout.
 • Krom trekken van hout.
 • Looizuur plekken.

Download hier onze algemene inkoopvoorwaarden